Så fungerar Svensk casino licens

Den nya svenska spellagen innebär att spellicens idag delas ut till aktörer som tillhandahåller kommersiella spel som uppfyller vissa krav. Detta kallas därför casino med svensk licens. Lagen trädde i kraft 1 januari 2019, spellagen, licensen och dess utformning kommer vi förklara i den här artikeln. Utvecklingen av en svensk licens är en konsekvens av en växande marknad av online casinon som tillhandahåller spel vilket har ökat behovet av en omreglering.

Det är svårare att hitta casino utan svensk licens med BankID. Dessa casinon omfattas idag inte av den nya svenska licensen och har således inget krav på e-legitimation. BankID används desto mer frekvent av licenserade casino för personliga inloggningar utan krav på spelkonto. Detta för att casino med svensk licens har krav på sig att erbjuda e-legitimation. Detta är en stor skillnad mot innan licensens införande då ingen behövde erbjuda e-legitimation.

Casinon Utanför Sverige
SPELA
UTAN BANKID
med kreditkort
Lista med casinon som erbjuder spel med VISA, Mastercard och andra betalningsmetoder utan krav på BankID.
FÅ UPP TILL
€2000 + 200
FREE SPINS
Spela fast spelpaus och sätt in med Visa & Mastercard hos Casoo Casino helt kostnadsfritt.
FÅ UPP TILL
€100 + 100
FREE SPINS
Casino utan svensk licens som erbjuder insättningar med betal/kreditkort
FÅ UPP TILL
€300 + 50
FREE SPINS
Komplett spelbolag utan spelpaus som erbjuder casino & odds. Insättningar med betal & kreditkort

Licens och betalningsmetoder

Den nya spellagen och licensen har inneburit ökade krav på vedertagna inbetalnings- och utbetalningsmetoder samt registreringar för online casino. Tjänsten Trustly används idag av många online casino med svensk licens, casino utan svensk licens med Trustly är desto ovanligare. Trustly är ett svensktfinskt företag. Det är en tjänst som online casinon kan använda som kopplar upp kunden direkt mot sitt bankkonto utan krav på konto. Transaktioner genom Trustly brukar ske omgående.

Då svenska spellagen introducerades 2019 har det tillkommit en del spelbolag även 2020. Nya casinon med svensk licens 2020 har således blivit fler till antalet. Sammantaget har idag cirka 70 stycken spelbolag en licens för så kallat ”onlinespel och vadhållning” enligt svenska spelinspektionen som delar ut spellicenser. Denna kategori gäller spelande online och var i huvudsak skälet till varför lagen uppstod eftersom det tidigare var oreglerat under svensk lagstiftning med online casino.

Vad innebär licensen för kunderna?

Den stora förmånen för dig som casinospelare är en ökad trygghet genom att licensen utifrån kundens perspektiv fungerar som någon form av certifiering av casinobolagen. Dessutom, om funktionerna som införts i samband med licensen ger önskat resultat kan en del andra saker ske till din fördel. Till exempel är dessa funktioner begränsning av bonusar, mindre marknadsföring och möjlighet till spelpaus som vid önskad effekt kan minska risken för spelmissbruk.

Något som har lyfts fram mycket är också att det blir enklare att spela. Alla casinon kommer ha samma typ av struktur, till exempel för e-legitimering och betalning. Detta innebär att du på ett annat sätt än tidigare kan ha koll på ditt spelande. Informationstydligheten ökar också eftersom man med svensk spellicens måste kommunicera på svenska, något som gör att fler personer i olika åldrar enklare kan förstå och spela säkert.

Andra fördelar med spellicensen

Gällande den ekonomiska biten hoppas man att detta ska innebära att fler casinon och spelbolag flyttar sin verksamhet till Sverige och därmed skapas jobb på bolagen i Sverige. Skattemässigt kan kunden dels se en förmån i att företagen med licens betalar skatt i Sverige men dels också att vinsterna blir skattefria. Detta ihop med minskad risk för spelmissbruk och ökad möjlighet till säkert spelande är viktiga delar av de förväntade uppsidorna med en svensk casino licens.

En fördel som av många lyfts fram är att det blir en mer homogen och förutsägbar marknad. Det blir lättare att värdera olika spelbolag utifrån om de uppfyller licenskraven. Du får igenom denna licens då även en bättre överblick över vilka casino som har en seriös verksamhet inom de svenska gränserna. Det blir också lättare att jämföra till exempel bonusar eftersom det bara kan erbjudas en från varje casino.

Fördjupat om de viktigaste skillnaderna med licensen

Vi har kortfattat redogjort för de mest väsentliga skillnaderna för dig som spelare, men vad innebär egentligen dessa förändringar konkret? Skattefria vinster är en betydande skillnad. Genom att skatteansvaret förskjuts till den som erbjuder online casino så kommer du som spelare slippa skatta på vinsten du gör. Du som väljer att spela på online casino med svensk licens får därför ta del av hela vinsten eftersom du väljer att genomföra dina spel hos skatteskyldiga casinon i Sverige.

Den svenska spellicensen har även inneburit att casinon enbart får erbjuda en bonus per spelare, en så kallad välkomstbonus. Du som spelare kan både betrakta detta som en nackdel och en fördel. På ett sätt blir det tydligare och risken för att hamna i spelmissbruk kan väntas sjunka. Dock kan du som anser dig kunna spela ansvarsfullt tycka det är synd att du inte kan få flera bonus på ett och samma casino.

Den underlättade registreringen och betalningsmetoderna som vi har berört via BankID och Trustly är också en skillnad som kan anses innebära en stor skillnad. Kravet på e-legitimation gör att du som spelare inte behöver ha ett traditionellt konto för att spela på ett online casino. Detta gör det enklare och snabbare att börja spela och gör att du inte behöver komma ihåg inloggningsuppgifter om du spelar på olika casino med svensk spellicens.

Vad innebär licensen för casinon?

Den svenska licensens påverkan på marknaden är självklart en fråga som ännu i vissa delar förblir obesvarad eftersom somliga långsiktiga konsekvenser kan vara svåra att se så pass tidigt. Det vi har kunnat se än så länge är att spelbolagen blivit färre på den svenska marknaden och att de större bolagen har gynnats på grund av minskad konkurrens. Detta på grund av att det är förbjudet att erbjuda spel till den svenska marknaden om man saknar licens.

Den fasta skattesatsen på 18 % är också en förändring mot tidigare då bolagen kunde ha sin skattesats i valfritt land. Samtidigt får man i utbyte mot denna skattesats, om marknadens utveckling fortsätter i samma riktning, som licenserat casinobolag färre konkurrenter. Därmed blir det också lönsamt att följa både skattekrav och andra krav som ingår i licensen utformning. Kraven på spelpaus och reklamregler som exempel på sådana krav behöver således följas för att bibehålla licensen.

Vilka casinon har licens?

Antalet casinon som beviljats licens är ständigt föränderligt. 2020 finns cirka 70 stycken spelbolag som har beviljats svensk licens och många av dem driver flera casinon. 23 stycken spelbolag som är landbaserade har idag licens och därtill finns det två statliga spelsajter som erbjuder casinospel. Licensen är dock inte given bara för att ett spelbolag en gång givits en sådan. Bara sedan starten 2019 har några spelbolag blivit av med en sedan tidigare beviljad licens.

Förutom att cirka tio licenser blivit indragna har flera av spelbolagen fått olika utdelade varningar eller tillrättavisande för att få behålla licensen. Det varierar varför sådana varningar eller indragningar av licensen skett. Till exempel kan man fått anmärkning för att man bryter mot bonusregler, minderårigt spelande, marknadsföringsbrott eller för att spelbolaget inte tillhandahållit tjänsten spelpaus. Anmärkningarna varierar men gemensamt är att man som spelbolag måste förhålla sig till reglerna som ingår i licensen.

Bland licenserade casinobolag finner vi till exempel de statliga Svenska Spel och Casino Cosmopol. Vi finner också andra stora spelbolag som PAF, Betsson, Hajper och LeoVegas. Detta innebär att dessa spelbolag som erbjuder casinospel uppfyllt kraven för en spellicens och åtagit sig att fortsättningsvis följa dessa för att få behålla licensen. I det nästkommande ska vi beskriva spellagens utformning och licensen i synnerhet för att därefter beskriva licensen som gäller för casino.

Spellagen

Ett förslag till den nya spellagen tog sin början 2017 när ett förslag togs upp på regeringsnivå. Regeringen röstade sedermera igenom den nya spellagen under 2018. Spellagen som trädde i kraft den 1:a januari 2019 huvudsakliga inslag är de spellicenser som delas ut till ändamålsenliga spelbolag. Enligt regeringen är de centrala beståndsdelarna uppdelat på ett antal olika ben. En licenshavare har till exempel ansvar över att registrera och identifiera spelare innan spel får börjas.

Spelbolagen har också ansvar över att redovisa alla transaktioner till den registrerade spelaren samt att vidta åtgärder för att skydda spelaren från överdrivet spelande. Det finns också krav kring marknadsföringen som till exempel inte får rikta sig till personer under 18 år. För att skydda kunden ska även behandlingen av personuppgifter vara korrekt och följa den lagstiftning som reglerar hantering av personuppgifter. Hur är då licensen utformad och anpassad för just casinospel?

Licensen i sin helhet

Licensen är uppdelad i några olika delar. Det är fem olika licenser som kan delas ut beroende på typ av spel och på vilket sätt spelet förmedlas (online eller fysiskt). Dessa kategorier är statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel, spel på fartyg i internationell trafik och landbaserat kommersiellt spel. Antalet licenserade varierar kraftigt mellan de olika kategorierna, variationen är logisk sett till att det bara finns ett begränsat antal spelbolag i vissa kategorier.

Det är två stora kategorier av spel. Det ena är landbaserat kommersiellt spel som till exempel innefattar casinospel, pokerspel och varuspel. Det andra stora spelet som har överlägset mest licenserade spelbolag (och olicenserade spelbolag för den delen) är kommersiella onlinespel inom vilket casinospel utgör en stor del av samtliga spel. Just licensen för casinospel går även in i de andra kategorierna då både statliga och spel på fartyg kan innefatta casinospel.

Licensen för casinospel

Då casinospel i huvudsak spelas via kommersiella online casinon kan vi fokusera lite mer på just dessa. En stor anledning att licensen infördes var just på grund av det växande antalet casinospel. Licensen täcker ofta spelbolaget som sådant men respektive spelbolag kan ha flera olika sajter att spela och då ska även dessa webbadresser ingå i licensen. Vissa större spelbolag gör en uppdelning mellan sina casinospel och andra kategorier av spel.

Vi har även landbaserade casinospel som således är placerade i Sverige rent fysiskt och innebär att du kan spela på en särskild plats eller lokal. Det kan ofta röra sig om till exempel restauranger eller nöjesfält som utöver sin huvudverksamhet vill erbjuda casinospel eller annat spel som extra verksamhet. Det kan dock också vara företag som fungerar som rena spelbolag men istället valt att satsa på fysisk lokal istället för nätbaserat spel.

Casino innan licensen

Före den 1:a januari 2019 fanns ingen spellag i Sverige som reglerade internationella och svenska casinon. Spelandet var således oreglerat i svensk lag även om det fanns vissa gemensamma bestämmelser mellan olika länder. Detta innebar också att vi hade många olika mindre casinon som erbjöd spel på den svenska marknaden. Målsättningen var att istället ha fler större aktörer med licens för att bättre kunna reglera marknaden från politikens håll.

Spelbolagen hade då inte heller någon fast skattesats i Sverige. Istället hade casinon möjligheten att placera sin verksamhet och således skatteskyldighet i valfritt land. Under många år var spelmarknaden och casinospel en politisk fråga innan man fattade beslut om hur man skulle omreglera spelmarknaden. Redan 15 år innan spellagen togs i bruk påbörjades de första utredningarna om hur en utformning av en omreglering skulle kunna se ut, enligt civilminster Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande från regeringen.

Det var också en mer oreglerad marknad avseende reklam och marknadsföring. Det fanns egentligen inga betydande regleringar avseende var man fick marknadsföra och hur. Till exempel kunde en spelare erbjudas obegränsat antal bonusar. Därtill var det svårare att identifiera vilka personer som spelade var eftersom man inte hade samma typ av krav på legitimation. Därför valde man i och med den nya spellagen att ställa krav på e-legitimation, till exempel genom BankID.

Spelinspektionen

Spelinspektionen är ansvarig myndighet för att tillgodose att den nya lagen implementeras som avsetts såväl som göra bedömningar om enskilda casinon ska ges svensk licens. Spelinspektionen gick tidigare under namnet Lotteriinspektionen men i och med utökningen av dess ansvarsområde bytte man också namn på myndigheten. Spelinspektionen har ett antal uppdrag kopplat till spellagen och spellicensen. Ett huvudsakligt uppdrag är att skydda konsumenterna och dess intressen vid spel på casino.

Utöver detta arbetar Spelinspektionen för en säker spelmarknad och motverka olagliga spel. Myndigheten utbildar och sprider information om lagstiftningen såväl som rapporterar tillbaka kring utvecklingen till regeringen för vidare beslutsfattande. Då casinospel och annat spelande är en internationell marknad jobbar även spelinspektionen med myndigheter och organisationer från andra länder. Detta sträcker sig till bland annat Gibraltar, Malta och Storbritannien men även europeiska organisationer som jobbar med samordning mellan olika länder.

Hur ansöker casinon om licens?

De casinobolag som önskar ha svensk licens men inte har det idag kan göra en ansökan hos Spelinspektionen som bedömer ansökan och efterlevnaden av licenskraven. Ansökan kan göras digitalt via ansökningsblanketter på spelinspektionens hemsida. Ansökan behandlas sedermera av spelinspektionen som i förekommande fall kan begära in kompletterande handlingar. Ansökan görs för ett av de fyra områden som vi tidigare talat om, till exempel nätcasinon ansöker via ”onlinespel och vadhållning”.

Ansökan kommer mot en kostnad som spelbolaget som ansöker om licens får stå för och är ganska hög. Avgiften är densamma oavsett om det är gjort via utlandsbetalning eller inrikesbetalning. Avgiften är också densamma oavsett vilken typ av kategori den licenssökande ansöker om. Ansökan skrivs på svenska och det är upp till den som söker om ansökan att uttrycka sig korrekt på språket för att Spelinspektionen ska kunna hantera ärendet.

Tips och hjälp för dig som ville spela casino hos licenserat bolag

En fördel med den nya spellicensen är att det blir lättare att hålla koll på vilka nätcasino och markbaserade casino som uppfyller kraven. Vissa tips till att spela på casino är dock alltjämnt desamma, licensen till trots. Detta för att oavsett omreglering finns det alltid ett visst personligt ansvar när man spelar för sina egna pengar. Detta även om skyddsnätet har ökat hos de licenserade bolagen för den som hamnar i spelmissbruk.

Tips som fortfarande är giltiga är att spela ansvarsfullt, göra upp en budget och hålla sig till den. Testa på att spela spel gratis när en sådan möjlighet ges för att veta om det är något för dig innan du väljer att satsa pengar. Ett tips som brukar vara bra är att hålla koll på vilka bonusar spelbolagen ger, men nu är det mer aktuellt än tidigare då bolagen bara får erbjuda dig max en bonus.

Spelpaus för kunden

Det ökade sociala skyddsnätet kring spelare innebär att staten tar ett större ansvar och att nätcasinon har krav på sig att erbjuda tjänster som begränsar spelandet. Spelande ska vara kul och ska inte belasta privatekonomin på ett onödigt stort sett. Därför har man i och med Spellicensen 2019 valt att upprätta spelpaus (spelpaus.se). Alla casinon är numera uppkopplade mot tjänsten och där kan du stänga av dig själv från nätcasinon.

Du kan välja mellan att stänga av dig själv själv från alla licenserade spelbolag och direktmarknadsföring från dessa spelbolag under en valfri tid. Alternativen är en månad, tre månader, sex månader eller tills vidare där du måste aktivt logga in och avsluta avstängningen för att kunna spela igen. Spelpaus drivs av Spelinspektionen och i nuläget beräknas över 50 000 spelare självmant valt att stänga av sig själv för spel under en period.

Vanliga frågor kring nya lagen

En tolkning av nya lagen och licensen är att det skulle vara olagligt att spela på olicenserade casinon. Detta kan bero på att det är olagligt för casinon utan licens att erbjuda spel. Det är dock i detta fallet, likt med många andra lagar enbart olagligt för förmedlaren, inte konsumenten. Därför kan du spela på nätcasino utan licens. Däremot skyddas du inte av den nya lagen och behöver betala skatt på dina vinster.

En annan vanlig missuppfattning är att man inte kan få bonusar längre. Detta stämmer inte heller. Däremot innebär licensen att de casinon som valt att ha licens enbart får erbjuda väkomstbonus, en gång. Inga andra bonusar får delas ut till spelkontot och om denna regeln inte efterlevs kan Spelinspektionen utfärda varningar och anmärkningar eller vid upprepade fall häva licensen. Detta för att casinon inte ska uppmana till överdrivet spelande hos sina kunder.

Statistik och undersökningar om spelande

Årligen genomför Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen, en undersökning om svenskars spelande. Undersökningen görs i samarbete med Novus som gör många olika marknadsundersökningar. Undersökningens resultat presenteras visuellt i en powerpoint-presentation på spelinspektionens hemsida. Här kan du även hitta statistiska undersökningar i sin helhet i PDF-format. Undersökningen har genomförts sedan 2013 och är ett led i statens ambition att få bättre kontroll på nätcasino och spelande. Således kan också jämförelser över tid göras.

Frågorna ställs till slumpmässigt utvalda i åldern 18-79 och sammantaget genomförs ett stickprov på 1 600 intervjuer där respondenterna får besvara samma frågor enskilt. Rapporten som släpptes för 2019 var särskilt intressant eftersom det var det första året sedan den nya spellicensen vunnit laga kraft. Andelen som angett att de spelat senaste året, månaden och veckan hade samtliga sjunkit sedan föregående år. Detta var dock en trend över tid sedan undersökningen började genomföras.

Dock så är det så att sex av tio svenskar fortfarande spelar, något som markerar att spelande är en del av många människors liv. Det som också är tydligt är att det nätbaserade spelande har ökat, även efter licensens införande. Parallellt med det har det fysiska spelande minskat. Svenska spel är den sajt som även efter införandet av spellicensen är det spelbolag som flest svenskar spelar på med ganska betydande majoritet.

Straff för licensbrott

Spellagen har möjliggjort, förutom licenskrav, att driva rättsliga frågor baserade på brott mot den nya spellagen. Detta ökar möjligheten att nationellt driva rättsliga frågor mot de casinon som inte förhåller sig till rådande lagstiftning och övriga delar i spellagen. Detta gäller olika delar i licenskravet, som marknadsföring och reklam, för många bonusar, minderårigt spelande eller andra motsvarande regelbrott. Den överträdelse som oftare leder till brottsmål i domstol gäller dock casinon som inte innehar spellicens.

Myndigheten för casinospel och annat spelande, Spelinspektionen, driver frågorna om rättsliga överträdande. Utöver de sanktioner som spelinspektionen kan utfärda som till exempel anmärkningar och indragen licens kan även spelbolagen möta andra rättsliga konsekvenser vid överträdelse mot spellagen. Den som med uppsåt eller via grov oaktsamhet erbjuder spel utan licens riskerar straff i svensk domstol. Maxstraffet är i dagsläget två år men även böter är ett vanligt straff för denna typen av brott.

Hur förändras marknaden på grund av licensen?

En hel del nätcasinon har skaffat licens och fler har ambitionen att göra just detta för att kunna erbjuda spel till svenskar och svenska ip-adresser. De spelbolag som inte har licens får inte heller erbjuda spel till svenska spelare enligt svensk lag. De spelbolag som har valt att inte skaffa licens har i regel kommunicerat detta till sina spelare och stängt spel på den svenska marknaden på obestämd tid framöver.

Det förekommer dock spelbolag som försöker kringgå reglerna och spelinspektionen jobbar aktivt mot detta. De flesta spelbolag har dock inte valt att gå den vägen då man lätt uppfattas som oseriös om man aktivt väljer att bryta mot nationell lagstiftning. Hur utvecklingen kommer se ut framåt är inte helt lätt att bedöma i detta skedet men det finns en del indikatorer från andra länder som kan vara intressanta som referenspunkt.

Andra nationella regleringar och licenser

För att kunna bedöma hur den svenska licensmarknaden framöver kommer utvecklas finns det exempel på länder som tidigare valt att omreglera casinomarknaden. Till exempel har Frankrike, England och Danmark tidigare valt att reglera marknaden. Här såg man att många casinon tog omregleringen på allvar och förhöll sig till de nya kraven och även vid tidpunkten olicenserade casinon valde att inte erbjuda spel på marknaden. Detta för att i framtiden kunna få licens.

Anledningen till att det blev så är för att många casinon inte i framtiden kan ansöka om licens om man väljer att bryta mot reglerna som olicenserad. I dessa tre länder såg vi också över tid hur antalet licenserade casinon blev fler med tiden efter att licens eller annan typ av reglering införts. Det kan ta mer tid för vissa casinon att ställa om till licenskraven, varför inte alla casinon ansöker om licens samtidigt.

Andra stödsystem i licenskraven

Vi har tidigare diskuterat funktionen spelpaus. Utöver detta ska casinon med licens erbjuda andra tjänster för att kontrollera spelandet och underlätta för kunden att begränsa sitt spelande. En av dessa funktioner är självtest. Självtestet går ut på att spelaren får svara på frågor om sitt spelande där man garderar olika alternativ. Ofta gäller det att besvara frågor på skalan aldrig, ibland, mestadels och nästan alltid. Därefter får du ett resultat som indikerar om ditt spelande är riskabelt.

Spelpaus är den lite extremare versionen av det som kallas spelgränser. Spelgränser har vissa casinon erbjudit sedan tidigare men det är en ny förekomst att detta ingår i licenskravet för casinon. Du får där sätta gränser för både hur stora insättningar du får göra och hur stora förluster du får göra. Detta kan vara både per dag, vecka eller månad eller samtliga kategorier beroende på vilket behov du har av spelgränser.

Lagstadgat skydd i licensen

För att skydda minderåriga spelare så förstärker licensen kravet på 18-års gränsen för spelande. Detta krav har alltid funnits men i och med den nya licensen måste casino redovisa spelregister enligt svensk lag. Något man inte i samma utsträckning kunde kontrollera innan man hade licenserade casino. Spelregistret i sig kan dock innebära en del utmaningar och det finns kompletterande lagar som säkerställer att casinon med licens inte använder personuppgifter på ett otillbörligt vis.

För online casino innebär kraven på register att personen i fråga måste kunna identifiera sig via e-legitimation. För landbaserade casinon krävs att man registrerar ett foto i samtycke med den som fotograferas. Det är också en trygghet för spelaren att personer som är i konkurs, minderåriga eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får inneha licens. Således minskar också risken för misskötsel och vid sådana incidenter finns detta lagstöd till hands.

Sammanfattning

Den nya spellagen med licenskrav för casinon började gälla den 1:a januari 2019. Omregleringen innebar att alla casino som erbjuder spel på svenska marknaden måste inneha en licens. Licensen upprätthålls och följs upp av spelinspektionen, som tidigare gick under namnet lotteriinspektionen, en statlig myndighet. Den svenska casino licensen ställer bland annat högre krav på nätcasinon gällande marknadsföring, bonusar och kundregister. Detta för att skydda kunderna från överdrivet och skadligt spelande.

För att skydda spelare finns dessutom funktionerna spelpaus, spelgränser och speltest som varje casino med licens måste erbjuda. Casino utan svensk licens får inte erbjuda spel på svenska marknaden, överträdelser mot detta kan leda till rättsliga konsekvenser. Den nya lagen innebär också att spelare får skattefria vinster från licenserade casinon. Antalet licenserade casinon är ständigt föränderligt och det återstår att se hur utvecklingen i ljuset av den nya spellicensen blir.